mona


Ag │ 2010

“jediná”
..určené len pre vyššie spoločenské triedy..
Filigránové spony a gombíky boli celé 18. a zrejme i 17. storočie používané exluzívne vyššími spoločenskými triedami. Zaoberala som sa významami a hodnotami výrazu materiálu a formy, ktoré kontrastujú a navzájom komunikujú. Filigránové gombíky sa časom dostali aj do ľudového prostredia, stali sa túžbou mnohých gazdín.
Tu nachádzam prepojenie sociálne, ktoré sa v mojej práci premieta v použitých motívoch rastlinnej ornamentiky. Konkrétne som čerpala z obsahu i formy malieb na ohniskách, ktoré boli osobitým prejavom umelkýň- maliarok. Hlavným zámerom práce sa pre mňa stal odkaz kontrastu súčasnej spotreby a masovosti s jedinečnosťou, ktorú zastupuje časovo náročná zlatnícka technika stará 2 tisícročia, filigrán, ktorý je v tomto objekte „zakonzervovaný“.