dych

Dych, 2009

Len vo chvíli, keď dôjde k odpojeniu od elektrického prúdu všetko náhle ustrnie. Dodýcha. Prácne zhotovený odev bol nájdený na povale starého domu v Čičmanoch. Tak ako mnohé veci…ležal tu odložený, zabudnutý, azda nepotrebný, pretože s ich tvorcami odišla ich funkcia, dych, odišla ich duša…ostalo len telo, vec…